Vi har nu lukket for indsendelse af tekster til første udgave af Tydelige Tegn. Hvis du vil opdage, at vi åbner for indsendelse igen, og hvis du vil følge bladets tilblivelse, kan du finde os på sociale medier herunder.